Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriseloste löytävät täältä.

Eväitä Elämälle- ohjelman avustushakemuksista  Lahdessa vastaavat:

Eväitä Elämälle -ohjelman harrastustukihakemuksista lisätietoja ja hakemukset:  pia.romo@ hotmail.de / 0402456188

Eväitä Elämälle -ohjelman oppimateriaalitukihakemuksista lisätietoja ja hakemukset: anne.meronen@phnet.fi

Hakemukset harrastustukeen ja oppimateriaalitukeen voi lähettää vastuuhenkilöille sähköpostin liitteenä.

18.9.2018

Emme ota toistaiseksi vastaan Eväitä Elämälle-ohjelman harrastus-ja oppimateriaalituki avustushakemuksia. Ilmoitamme näillä sivuilla, kun hakemuksia otetaan seuraavan kerran vastaan.