Puheenjohtaja: Tiina Ollikainen, tiina.ollikainen@phnet.fi
Varapuheenjohtaja: Marjo Asunen, marjo.asunen@gmail.com
Sihteeri: Marjut Meronen lahti@lahdenpelastakaalapset.fi
Rahastonhoitaja: Raija Savolainen, timpukka@hotmail.com

Eväitä Elämälle -ohjelman harrastustukihakemuksista lisätietoja ja hakemukset:  pia.romo@ hotmail.de / 0402456188

Eväitä Elämälle -ohjelman oppimateriaalitukihakemuksista lisätietoja ja hakemukset: anne.meronen@phnet.fi

Hakemukset harrastustukeen ja oppimateriaalitukeen voi lähettää vastuuhenkilöille sähköpostin liitteenä.

Eväitä Elämälle- ohjelman  harrastus- ja oppimateriaalituki avustushakemukset otamme seuraavan kerran vastaan vuoden 2018 tammikuun alusta.

Lahjoituksista ja varainhankinnasta Lahdessa lisätietoja Tiina Ollikaiselta