Puheenjohtaja: Marjo Asunen, marjo.asunen@gmail.com  puh: 046 5251879
Varapuheenjohtaja: Anne Meronen anne.meronen@phnet.fi
Sihteeri: Marjut Meronen lahti@lahdenpelastakaalapset.fi
Rahastonhoitaja: Raija Savolainen, timpukka@hotmail.com

Eväitä Elämälle -ohjelman harrastustukihakemuksista lisätietoja ja hakemukset:  pia.romo@ hotmail.de / 0402456188

Eväitä Elämälle -ohjelman oppimateriaalitukihakemuksista lisätietoja ja hakemukset: anne.meronen@phnet.fi

Hakemukset harrastustukeen ja oppimateriaalitukeen voi lähettää vastuuhenkilöille sähköpostin liitteenä.

Lahjoituksista ja varainhankinnasta Lahdessa lisätietoja Marjo-Riitta Asuselta