Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Yhteystiedot ja lomakkeet

Eväitä Elämälle -ohjelma harrastus- ja oppimateriaalitukihakemuksista lisätietoja ja hakemukset: lahti@pelastakaalapset.net

Hakemukset harrastustukeen ja oppimateriaalitukeen voi lähettää sähköpostin liitteenä.

Lomakkeet löytyvät keskusjärjestön sivuilta.

Aikataulu

Eväitä Elämälle -hakemuksia käsitellään seuraavan kerran vuonna 2023.

Kevään hakemukset käsitellään yhdistyksen tammi- ja helmikuun hallituksen kokouksissa ja syksyn hakemukset elo- ja syyskuun kokouksissa. Kokousajankohdat ovat 24.1.2023 ja 21.2.2023.

Viikkoa ennen kokousta saapuneet hakemukset ehtivät käsittelyyn.