Puheenjohtaja: Katri Ignatius, lahti@pelastakaalapset.net
Varapuheenjohtaja: Mira Virolainen, lahti@pelastakaalapset.net
Sihteeri: Marjut Meronen lahti@pelastakaalapset.net
Rahastonhoitaja: Raija Savolainen, timpukka@hotmail.com

Eväitä Elämälle -ohjelman harrastustukihakemuksista lisätietoja ja hakemukset: Pia Romo:  pia.romo@hotmail.de

Eväitä Elämälle -ohjelman oppimateriaalitukihakemuksista lisätietoja ja hakemukset: Kirsi Järvinen:  kikka.jarvinen@phnet.fi

Hakemukset harrastustukeen ja oppimateriaalitukeen voi lähettää vastuuhenkilöille sähköpostin liitteenä.

Lahjoituksista ja varainhankinnasta Lahdessa lisätietoja antaa Katri Ignatius lahti@pelastakaalapset.net