Puheenjohtaja: Mira Virolainen, lahti@pelastakaalapset.net
Varapuheenjohtaja: Katriina Tuliainen, lahti@pelastakaalapset.net
Sihteeri: Aino Pokela,  lahti@pelastakaalapset.net
Rahastonhoitaja: Marjut Meronen, lahti@pelastakaalapset.net

Eväitä Elämälle -ohjelman harrastustukihakemuksista lisätietoja ja hakemukset: Pia Romo:  pia.romo@hotmail.de

Eväitä Elämälle -ohjelman oppimateriaalitukihakemuksista lisätietoja ja hakemukset:  Minja Koski, lahti@pelastakaalapset.net

Hakemukset harrastustukeen ja oppimateriaalitukeen voi lähettää vastuuhenkilöille sähköpostin liitteenä.

Lahjoituksista ja varainhankinnasta Lahdessa lisätietoja antaa Mira Virolainen, lahti@pelastakaalapset.net